Telegram chatbot RSS


Els nostres servidors cloud

El servidor cloud, també conegut com a servidor al núvol, ha revolucionat la manera com les empreses gestionen la seva infraestructura tecnològica. Amb un enfocament innovador i flexible, els servidors cloud ofereixen una àmplia gamma davantatges i beneficis per impulsar el creixement i el rendiment del teu negoci. A continuació, us presento una descripció detallada de les bondats i avantatges d'utilitzar un servidor cloud:

Escalabilitat i flexibilitat: Un dels principals avantatges dels servidors cloud és la seva capacitat per escalar recursos de manera dinàmica segons les necessitats del teu negoci. Podeu augmentar o disminuir la capacitat d'emmagatzematge, la potència de processament i la memòria de forma ràpida i senzilla, sense interrupcions al servei. Aquesta flexibilitat permet adaptar-te a pics de demanda i optimitzar el rendiment en tot moment.

Alta disponibilitat i confiança: Els servidors cloud estan recolzats per una infraestructura redundant i una distribució geogràfica de les dades. Això garanteix una alta disponibilitat del servei, minimitzant el risc de temps d'inactivitat i assegurant un accés constant a les vostres aplicacions i dades. A més, la redundància de dades i la capacitat de replicació en múltiples servidors ofereixen més protecció contra fallades i pèrdues d'informació.

Rendiment optimitzat: Els servidors cloud ofereixen un rendiment excepcional gràcies a la seva capacitat d'aprofitar recursos distribuïts i potents. Amb la possibilitat d'utilitzar múltiples servidors en paral·lel, s'aconsegueix més velocitat de processament i temps de resposta més ràpids. Això es tradueix en una experiència millorada per als usuaris, evitant retards i millorant l'eficiència en l'accés a les aplicacions i serveis.

Estalvi de costos: Els servidors cloud eliminen la necessitat d'invertir en maquinari costós i manteniment constant. En utilitzar una infraestructura compartida, pots reduir significativament els costos operatius en pagar només pels recursos que realment necessites. A més, l'escalabilitat permet ajustar els recursos segons els vostres requeriments en temps real, evitant despeses innecessàries i optimitzant l'ús del vostre pressupost.

Seguretat i protecció de dades: La seguretat és una preocupació fonamental a l'entorn digital actual. Els servidors cloud ofereixen alts nivells de seguretat per protegir les teves dades confidencials i garantir la privadesa de la teva informació. Els proveïdors de serveis cloud implementen mesures de seguretat avançades, com ara xifratge de dades, tallafocs i sistemes de detecció d'intrusions. A més, compten amb còpies de seguretat automàtiques i redundància de dades per evitar pèrdues d'informació.

Accés remot i col·laboració: Amb un servidor cloud, pots accedir a les teves aplicacions i dades des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Això facilita el treball remot, millora la col·laboració entre equips i permet més flexibilitat en la gestió de projectes. A més, els servidors cloud ofereixen eines de col·laboració integrades, com ara emmagatzematge compartit i sistemes de gestió de documents, que fomenten la productivitat i l'eficiència en el treball en equip.

Actualitzacions i manteniment simplificats: Els servidors cloud s'encarreguen de les tasques de manteniment i actualització de la infraestructura subjacent. Això allibera el teu equip de TI de la responsabilitat de realitzar actualitzacions i pegats, permetent centrar-se en activitats de major valor per al teu negoci. A més, en utilitzar servidors cloud, sempre tindreu accés a les últimes tecnologies i funcionalitats sense necessitat d'invertir en actualitzacions costoses.

En resum, els servidors cloud ofereixen una solució flexible, escalable i fiable per satisfer les necessitats tecnològiques del teu negoci. Des de la seva capacitat d'adaptar-se als canvis en la demanda fins a la seguretat de les dades i els beneficis econòmics, els servidors cloud han esdevingut una opció preferida per a moltes empreses actualment. Adoptar un enfocament basat en el núvol et permet aprofitar al màxim les darreres tecnologies i concentrar-te en fer créixer el teu negoci de manera àgil i eficient.


Servidors Cloud

Cloud A

1 vCore

2Gb RAM

20 GB SSD

30€/mes

Cloud B

2 vCore

4Gb RAM

40 GB SSD

60€/mes

Cloud C

4 vCore

8Gb RAM

60 GB SSD

100€/mes

Cloud D

8 vCore

16Gb RAM

100 GB SSD

220€/mes

Cloud E

16 vCore

32Gb RAM

200 GB SSD

460€/mes

Tots els nostres servidors dedicats poden instal·lar: Ubuntu, CentOS, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux o Windows (preu de llicències no incloses)
Gestor Plesk multidomini disponible a totes les versions (preu de llicència no inclosa)